Klauzula informacyjna

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI

HOTELU BIAŁY DWÓR ORAZ OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO PERKOZ

W OKUNINCE


 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych naszych Gości jest Biuro Rachunkowe i Porady Prawne Anna Demianiuk

prowadzący Hotel Biały Dwór w Okunince oraz Ośrodek Wypoczynkowy Perkoz.

2. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH

Kontakt Inspektora Ochrony Danych– hotelbialydwor@wp.pl

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Dane osobowe Gości hotelowych przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacja umowy o świadczenie usług

hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:


- dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez

Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu,


- udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,


- zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia

bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie

Hotelu.

4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

- firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,

- firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

- firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

- pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres

przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub

Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

- pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia,

a następnie zostaną trwale usunięte.

6. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania.

Gości hotelowi posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia

danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto,

Hotel udostępnia adres hotelbialydwor@wp.pl

za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego,

którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki

2 00-193 Warszawa.

8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email,

w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w

przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie.

Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

9. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

10. DOSTĘP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Hotelu Biały Dwór oraz

Ośrodka Wypoczynkowego Perkoz dostępna jest również na stronie internetowej www.hotelbialydwor@wp.pl

Hotel Biały Dwór

Ośrodek Wypoczynkowy Perkoz

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij